Karamánné Dr. Pakai Annamária - Oktató / Kaposvár

Karamánné Dr. Pakai Annamária  - Tanfolyam oktató

egyetemi adjunktus, anatómia

Karamánné Dr. Pakai Annamária egyetemi adjunktus a PTE Egészségtudományi Karán. Az alapképzésben és mesterképzésben egyaránt oktató feladatokat lát el. A különböző szakok hallgatói számára jelenleg is anatómia, kutatásmódszertan- és biostatisztikai ismeretek, népegészségtan tárgyakat oktat.

2011-ben az Egészségtudományok területén Ph.D. fokozatot szerzett. Kutatási területe a népegészségügyi prevenció. 2012-től a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Ápolástudományi Tanszék Tanszéki csoportvezetője. A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya, Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság köztestületi tagja. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Megyei Szervezetének Területi Oktatási Bizottság Elnöke. Munkája mellett egy hazai és egy nemzetközi alapítvány kuratóriumi tagja is. Rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban (publikációs lista megtekinthető: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10016222